Als het pakket van eisen cq. plan van aanpak (PVA) duidelijk is, start de volgende fase: tekenwerk, bestek, vergunningen, besteding, uitvoering en oplevering al deze fases hebben begeleiding nodig.

Bij deze processen is het te adviseren om een managementbureau de totale engineering te laten doen.

Extensa kan deze processen voor u regelen, uiteraard met een vooraf vastgestelde prijs.