Bouwkundige werkzaamheden die volgens het opgestelde MJOP of volgens een eisenpakket moeten worden uitgevoerd , moeten worden begeleid en worden gecontroleerd.

Extensa kan dit per onderdeel voor u regelen uiteraard met een vooraf gestelde prijs.